21 Mart 2018 Çarşamba

Alışveriş Listem          tümü »

Üye Girişi
Yordam Kitap

NEDEN YENİ BİR YAYINEVİ
NEDEN YORDAM KİTAP


y a ş a m ı n   g e t i r d i ğ i   s o r u l a r a
s o r u l a r ı n   t a ş ı d ı ğ ı   s o r u n l a r a
y a n ı t   i ç i n

YAŞAM SORUYOR ÇÜNKÜ
Neden emperyalist ve gerici ideolojiler hâlâ egemen?
İşçi sınıfı kendi tarihsel kalkışmalarında neden yenildi ve geriledi?
Kültür ve sanat, neden bu baskı altında hâlâ soluksuz?
Bu egemenliğin karşısına dikilecek bir düşünsel ve siyasal üretim,
bu soluksuzluğu giderecek bir sanatsal, bilimsel ve kültürel seçenek yok mu?

Y O R D A M K İ T A P
Bu sorulara yanıt aramak,
yanıt arayanlara güç katmak,
yeni bir ortam hazırlamak için kuruldu.
Egemen ideolojilerin karşısına dikilecek bir düşünsel ve siyasal üretimin,
soluksuzluğu giderecek bir sanatsal, bilimsel ve kültürel seçeneğin varlığına inandığı için.

Y O R D A M K İ T A P
B u   o r t a m ı n   ç o k   k a p s a m l ı
b u   s e ç e n e ğ i n   ç o k   y ö n l ü
o l m a s ı n d a n   y a n a

YORDAM KİTAP'ın düşünsel ve siyasal üretimi yansıtmak için seçtiği yolda

 • Marksist kuramı ve onun tarihsel birikimini gündeme getiren, geliştiren kitaplar
 • Dünyanın geçirdiği son değişimleri, yeni olguları yarihsel maddeci bir perspektifle tartışan bilimsel kitaplar
 • Yeni Dünya Düzeni, küreselleşme, yeni-liberalizm, post-modernizm, post-marksizm, post-fordizm gibi kavramları ve onların ardındaki süreçlerin içyüzünü sergileyen kitaplar
 • İnsanlığa kapitalizmden başka gelecek görmeyen düşünce odaklarını ele alıp gerçekleri savunmaya yönelik kitaplar

ö n c e l i k l i   h e d e f l e r i   o l a c a k


Düşünsel ve siyasal üretimin kaynaklarına yönelmek için seçtiği yolda

 • İnsanlığın uygarlık gelişiminde attığı adımları, geçirdiği evreleri, yaşadığı serüvenleri inceleyen yapıtları
 • Tarihin, toplumsal ve sınıfsal mücadelelerin anlaşılmasını sağlayacak, tarihsel kişi ve dönemleri açıklamaya hizmet edecek anı, yaşamöyküsü, mektup vb türünde yapıtları

o k u r l a   b u l u ş t u r a c a k


Kültürel ve sanatsal seçeneği oluşturmak için seçtiği yolda

 • Temeline insanî sorunların, toplumsal duyarlığın yerleştiği bir sanata yeniden soluk aldırmayı
 • Kaynağını yaşamda bulan bir edebiyatı çeşitli türlerdeki yerli ve çeviri yapıtlarla tanıtmayı
 • Günün moda etkileriyle ya da bilinçli olarak unutturulan değerli yazarların yapıtlarını yeniden günışığına çıkarmayı

k e n d i n e   y o r d a m   e d i n e c e k


Yayın dünyasının olumlu mirasına yaraşır bir sonuç almak için seçtiği yolda

 • Yaşamın getirdiği sorulara, soruların getirdiği sorunlara duyarlı her kesime seslenerek
 • Dili güzel ve özenli, içeriği doğru ve nitelikli, görselliği üst düzeyde titiz ve çağdaş kitaplar üreterek

o k u r a   s a y g ı y ı   ö n e   ç ı k a r a c a k


YOLUYLA YORDAMIYLA YENİ BİR YAYINEVİ



  ya da HAVALE ile alışveriş yapabilirsiniz.

© 2018 Yordam Kitap Tüm hakları saklıdır.
Çatalçeşme Sk. Gendaş Han No:19 Kat:3 34110 Cağaloğlu - İstanbul
Telefon: (0212) 528 19 10   Faks: (0212) 528 19 09   E-posta:info@yordamkitap.com

Telif Hakları, Gizlilik İlkesi, Satış Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi, İletişim
Altyapı hizmetleri idefix lojistik ve dağıtım hizmetleri prefix tarafından karşılanmaktadır.


Lütfen kendinizi tanıtın.
E-Posta
Şifre
 
Şifremi unuttum 

» Üye olmak istiyorum
« Kapat